تبلیغات
Online Gamer - مهارت های که در بازی جنگ خان ها وجود دارند
Online Gamer
این وبلاگ یک مرجع برای بازی های تحت وب است
استارباکس


مهارت های که در بازی جنگ خان ها وجود دارند

ادامه ی مطلب رو بخونید

فرمانروایی

 

ارتش بدون فرمانده؟ فرمانده و دید بان در خط اول ارتش به هماهنگ تر شدن آرایش ارتش کمک می کند، همچنین به یگانهای سرگردان کمک میکند تا مکان نبرد را پیدا کرده و به آنها ملحق شوند. از این پس واکنش شما در نبردها با شرایط گوناگون متناسب خواهد بود.

روحیه ارتش شما را افزایش می دهد. در طول نبرد آن گروه از ارتش که روحیه کمتری دارند فرار خواهند کرد و وظیفه خود را در نبرد انجام نخواهند داد.

کارآموز - 10%
پیشرفته - 20%
استاد - 30%

جنگجو

در هر نبردی باید درمقابله با دشمنان به صورت رو در رو بایستید. قهرمان شما، در این مهارت به خوبی آموزش داده شده است، و دانش و توانیهای خود را پس از صرف ساعتها در سرباز خانه ها به جنگجویان شما انتقال داده است. این آموزش ها تأثیر خود را در جنگها مشخص می کند، زمانی که مردان شما با ترس، چشم در چشمان دشمن دوخته اند، اما حتی برای یک لحظه هم قبل از آنکه سر دشمن را از بدن او جدا کند و مغز او را با تبرهای بسیار تیز خود روی زمین متلاشی کند، هراس به خود راه نمی دهند. پیاده نظام شما، با سپر های چسبیده به بدن که پشت آنها اسلحه های خود را نگه داشته اند قدم به میدان نبرد میگذارد، و ترس را بر اندام دشمنان می اندازند. بدون شک همیشه جنگجویان حرفه ای از کسی که در جنگل مشغول کندن درخت بوده و شما به او شمشیر داده اید، بهتر خواهند بود.

به یگان های پیاده نظام شما امتیاز می دهد.

به یگان های پیاده نظام شما امتیاز می دهد.

کارآموز - 5%
پیشرفته - 15%
استاد - 30%

کماندار

 

از زمان باستان کمان یک سلاح قدرتمند بوده است، هم برای شکار و هم برای جنگ ها. حالا آن یک سلاح الزامی در ارتش شماست. کمانداران به دشمن حتی قبل از رسیدن آنها به ارتش شما یورش می برند. زمان زیادی برای آموزش کمانداران و همچنین برای پیدا کردن بهترین چوبی که با آن کمان بسازید صرف شده است. با بهتر کردن کمان ها و مهارت های کمانداران آنها قادر خواهند بود تا به فواصل دورتری و با دقت بیشتری شلیک کنند. با نگه داشتن آنها پشت پیاده نظام خود خیلی از دشمنان از پیکان های آنها خواهد مرد. در اینجا دقت خیلی مهم است، یک ضربه مستقیم - یک سرباز مرده. و همچنین خیلی خوب است تا بدانید که آهوی کوهی را که شکار خواهید کرد با اولین پیکان سقوط خواهد کرد و شما مجبور به دنبال کردن آن برای ساعتها در اطراف نیستید و می توانید تا غذا برای ارتش در حرکت خود فراهم کنید.

به یگان های کمانداران شما امتیاز می دهد.

کارآموز - 20%
پیشرفته - 40%
استاد - 60%

جنگجوی سواره

سواره نظام ها مثل تانک، در دوران قرون وسطی می باشند. کاربرد اساسی آنها شکست دادن پیاده نظام ها در سریع ترین زمان ممکن و سپس کشتار کمانداران دشمن که به سوی ارتش آنها تیر پرتاب می کنند، است.

به یگان های سواره شما امتیاز می دهد.

کارآموز - 20%
پیشرفته - 30%
استاد - 40%

مدافع

با این مهارت، عبارت " بهترین دفاع حمله است" کاملاً درست می باشد. با تقویت سربازانتان از نظر فیزیکی و استحکام زره های آنها برای امنیت بهتر آنها شما را قادر می سازد تا بدون صدمه خوردن زیاد ضربه های پیاپی وارد کنید. این مهارت قدرت دشمن را با یک درصد مشخصی بسته به سطح مهارت - کارآموز، پیشرفته و استاد - پایین می آورد.

به یگان های تدافعی شما امتیاز می دهد.

کارآموز - 10%
پیشرفته - 15%
استاد - 30%

پیشاهنگ

 در طول زمان رشد قهرمان شما او زمان زیادی را با اسبها سپری کرده است و در نتیجه یاد گرفته چگونه حداکثر کارایی را از این حیوان دریافت کند. به این ترتیب شما می توانید تا ارتش خود را سریعتر تا دوردستها ببرید.

سرعت یگان های شما را افزایش می دهد.

کارآموز - 30%
پیشرفته - 80%
استاد - 150%

 

 

 

 

سرمایه گذارى

در قرون اولیه به قهرمان شما خواندن و نوشتن بسیار خوب آموخته شده است و همچنین دانش ابتدایی در ریاضیات، اقتصاد و سرمایه گذاری را نیز دارد. که به او اجازه می دهد تا منابع بیشتری کسب کند.

 

مقدار بدست آوری منابع را افزایش می دهد.

کارآموز - 5%-سرعت تجار 12 و وزن حمل تجار 1500 می شود.
پیشرفته - 10%

پیشرفته- 10%-سرعت تجار 10 و وزن حمل تجار 2500 می شود.
پیشرفته - 10%

کارآموز - 20%-سرعت تجار 16 و وزن حمل تجار 4000 می شود.
پیشرفته - 10%

طبیب

در دوران باستان طبیبان مردمان بسیار با ارزشی بودند زیرا تنها تعداد کمی از آنها می توانست تا شخصی را به خوبی مداوا کند. قهرمان شما در صومعه راجع به ساختار بدن انسان مطالعه کرده است و به این خاطر است که او می تواند برخی از سربازان مجروح را معالجه کند.

این مهارت به شما امکان طبابت نیروها هنگام نبرد را می دهد.این اتفاق بعد از هر راند یک جنگ اتفاق می افتد.اگر این مهارت را به سطح استاد برسانید می توانید تا 9% از یگان های کشته شده را زنده کنید.چنانچه یگان خاص بلغار یا روم شرقی را داشته باشید می توانید این درصد را تا 8%(به وسیله کشیش تانگارا) و 7% (به وسیله راهب) افزایش دهید.این مقدار به مهارت طبابت شما اضافه خواهد شد و شما امکان درمان 16-17% از یگان های آسیب دیده را خواهید داشت.در صد معالجه به صورت راندوم محاسبه می شود.ممکن است شما حداکثر 16-17% را معالجه کنید و امکان دارد 0% یعنی یگانی معالجه نکنید.

کارآموز - 3%
پیشرفته - 6%
استاد - 9%

 

 

 

محاصره

قهرمان شما به خوبی می داند تا چگونه قدرت یک مدافع را زمانی که او قلعه ای را محصاره کرده است کاهش دهد.با این مهارت توپخانه های صحرایی قادرند تا خسارت بیشتری به دیوار، ساختمان های درون، و یگانهای دشمن وارد کنند.

به تسلیحات محاصره شما امتیاز می دهد.

کارآموز - %10

پیشرفته %20

استاد - %

بخت و اقبال

وقتی که یک گربه سیاه از مقابل شما رد می شود شما متعجب خواهید شد که این چه شانسی را برای شما به همراه دارد. در آخر به این نتیجه می رسید که شانس گروهی از رویدادهاست که ممکن است همراه یا در ضد شما باشد. پس با گسترش این مهارت ، بازی در بیشتر شرایط با شما مهربان خواهد بود.

با این مهارت و هنگامی که در نبرد یگان های دشمن به یگان های شما حمله می کنند, امکان دارد بعضی از یگان های شما حملات دشمن را دفع کنند.این اتفاق به صورت رندوم خواهد افتاد و اگر این مهارت را استاد کنید تا 15% شانس بیشتری خواهید داشت.


به اقبال قهرمان شما در نبرد امتیاز می دهد.

کارآموز - 5%
پیشرفته - 10%
استاد - 15%تحصیلات

تحصیلات

قهرمان شما تحصیلات خود را در یکی از بهترین مدرسه ها در قرون وسطی کسب کرده که به او اجازه استفاده کسب دانش های جدیدی را نیز می دهد. به این معنی که قهرمان شما هرچه که انجام دهد برای او کسب تجربه می کند.

با این مهارت تجربه بیشتری هنگاه جنگ ها, ساخت نیرو ها , ارتقا نیرو ها و یا ساختن ساختمان ها به دست خواهید آورد.

کارآموز - +5%
پیشرفته - 10%
استاد - 20%

مهارت اردوگاهی

چگونگی ایجاد اردوگاه نظامی و پشتیبانی از آنها را با کوشش های کمتر یاد بگیرید. این مهارت خیلی مهم است ، زیرا که به شما برای ایجاد و هماهنگ کردن اردوگاه های بیشتر در یک زمان کمک می کند و دشمنان شما را تحت فشار قرار می دهد

این مهارت به شما امکان ایجاد اردوگاه بیشتری در یک زمان می دهد.:
کارآموز: + 1 اردوگاه
پیشرفته: + 3 اردوگاه
استاد: + 6 اردوگاه

مهارت قلعه گشایی

آزادی بیشتری برای حمله می خواهید؟ مهارت قلعه گشایی را توسعه دهید تا یادبگیرید چگونه ارتش خود را بهتر کنترل و هماهنگ کنید. این مهارت به شما امکان ارسال حمله ها و پاک سازی های بیشتری در یک زمان می دهد، که برای کوشش شما تا شکست دشمنان بسیار حیاتی است.

 

افزایش تعداد حداکثر حمله ها و پاک سازی های هزمان:
کارآموز - 10% مارش بیشر
پیشرفته - 30% مارش بیشتر
استاد - 50% مارش بیشتر
طبقه بندی: راهنما، 
ارسال توسط nima abdoli
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم

تحلیل آمار سایت و وبلاگ