تبلیغات
Online Gamer - جنگ خان ها ورژن 5.5 بخش دوم
Online Gamer
این وبلاگ یک مرجع برای بازی های تحت وب است
استارباکس

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1392/04/17

در ادامه ی مطلب شما میتوانید اخرین تغییرات بازی در
ورژن 5.5 بازی را ببینید
تغییرات بسیار زیاده در خوده بازی هم شکل ساختمان ها و طراحی کمی تغییر کرده .

به دلیل مشکلات وبلاگ دهی این وطلب در دو بخش قرار خواهد گرفت
 1. تغییر وضعیت یگان ها

در اینجا می توانید لیست تغییرات یگان ها را مشاهده کنید:
توجه کنید که تنها در مواردی تغییر ایجاد شده است که مقدار قدیمی در داخل پرانتز نمایش داده شده باشد.
1. نیزه دار
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 20 
قدرت حمله در برابر سواره نظام 60 (مقدار قدیمی:70)
قدرت حمله در برابر کمانداران 40 
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10 
قدرت در برابر سلاح محاصره 20 
جان 40 (مقدار قدیمی:60)
برد 2 
2. گرزدار
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 20 
قدرت حمله در برابر سواره نظام 60 (مقدار قدیمی:70)
قدرت حمله در برابر کمانداران 20
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10
قدرت در برابر سلاح محاصره 70
جان 60(مقدار قدیمی:80)
برد 1

3. کماندار با کمان کوتاه
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 60(مقدار قدیمی:30)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 20(مقدار قدیمی:10)
قدرت حمله در برابر کمانداران 10(مقدار قدیمی:30)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 20 
قدرت در برابر سلاح محاصره 40(مقدار قدیمی:30)
جان 40(مقدار قدیمی:30)
برد 3 

منابع مورد نیاز :

طلا: 25(مقدار قدیمی:15)
آهن: 35(مقدار قدیمی:10)
چوب: 35(مقدار قدیمی:20)
غذا: 20(مقدار قدیمی:10)

4. سواره نظام سبک
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 180(مقدار قدیمی:150)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 100
قدرت حمله در برابر کمانداران 200 
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 0 
قدرت در برابر سلاح محاصره 150 
جان 320(مقدار قدیمی:300)
برد 1 

5. سوار کماندار
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 180(مقدار قدیمی:120)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 220 (مقدار قدیمی:160)
قدرت حمله در برابر کمانداران 200(مقدار قدیمی:140)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 70 
قدرت در برابر سلاح محاصره 180 (مقدار قدیمی:120)
جان 180 (مقدار قدیمی:160)
برد 4

6. شمشیر زن
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 35
قدرت حمله در برابر سواره نظام 35
قدرت حمله در برابر کمانداران 35
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10
قدرت در برابر سلاح محاصره 35
جان 80(مقدار قدیمی:100)
برد 1

7. تبرزن
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 70
قدرت حمله در برابر سواره نظام 20
قدرت حمله در برابر کمانداران 70
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10
قدرت در برابر سلاح محاصره 35
جان 70(مقدار قدیمی:80)
برد 1

یگان های خاص:

1. برج محاصره
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 320(مقدار قدیمی:450)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 280(مقدار قدیمی:350)
قدرت حمله در برابر کمانداران 300 (مقدار قدیمی:450)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 100 
قدرت در برابر سلاح محاصره 250 
جان 500 
برد 5 

2. گارد چنگیز خان
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 300 (مقدار قدیمی:450)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 220 (مقدار قدیمی:350)
قدرت حمله در برابر کمانداران 250(مقدار قدیمی:400)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10 
قدرت در برابر سلاح محاصره 320(مقدار قدیمی:500)
جان 500
برد 1 

3. سامورایی ( این یگان اکنون Falcata Rider نام دارد)
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 100 (مقدار قدیمی:400)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 100 (مقدار قدیمی:300)
قدرت حمله در برابر کمانداران 100 (مقدار قدیمی:400)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10 
قدرت در برابر سلاح محاصره 100 (مقدار قدیمی:450)
جان 500 
برد 1 
جمعیت: 10 (مقدار قدیمی:5)
جمعیت تبدیل شده با 1 یگان 10 (مقدار قدیمی:20)
حداکثر جمعیت تبدیل شده در هر راند 600 (یا حداکثر برابر 20% جمعیت تلفات دشمن ) است. بعد از تکمیل ارتقا خاص این مقدار برابر با 800 (برای هر راند) خواهد بود. (قبلا براساس نبرد بود)

4. راهب
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 300 (مقدار قدیمی:200)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 70 (مقدار قدیمی:30)
قدرت حمله در برابر کمانداران 70 (مقدار قدیمی:60)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10 
قدرت در برابر سلاح محاصره 150 (مقدار قدیمی:60)
جان 240 (مقدار قدیمی:80)
برد 4 (مقدار قدیمی:3)
جمعیت: 4 (مقدار قدیمی:2)
یگان خاص " راهب" از مدافع و کماندار امتیاز دریافت می کند.

5. کشیش تارانگا
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 100
قدرت حمله در برابر سواره نظام 100
قدرت حمله در برابر کمانداران 100
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 10
قدرت در برابر سلاح محاصره 100
سلامت: 500
برد: 1
جمعیت: 6 (مقدار قدیمی:10)

6. ارباب جنگ
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 450 (مقدار قدیمی:500)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 320 (مقدار قدیمی:250)
قدرت حمله در برابر کمانداران 200 (مقدار قدیمی:500)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 100 
قدرت در برابر سلاح محاصره 250 (مقدار قدیمی:500)
جان 600 
برد 1 
جمعیت: 6 (مقدار قدیمی:10)

7. نجیب زاده
قدرت حمله در برابر پیاده نظام 2000 (مقدار قدیمی:500)
قدرت حمله در برابر سواره نظام 2000 (مقدار قدیمی:500)
قدرت حمله در برابر کمانداران 2000 (مقدار قدیمی:500)
قدرت حمله در برابر ساختمان ها 200 (مقدار قدیمی:10)
قدرت در برابر سلاح محاصره 2000 (مقدار قدیمی:500)
جان 2000 (مقدار قدیمی:1000)
برد 1

تغییرات مهارت ها

1. مهارت طبیب
1.1. تغییرات در درصد امتیاز مهارت:
سطح کارآموز تا 5%
سطح پیشرفته تا 10%
سطح استاد تا 15%
2. مهارت فرمانروایی
این مهارت تاثیر بیشتری خواهد داشت.
حذف سایت های رای گیری
سایت های رای گیری و جوایز مربوط به آنها حذف خواهند شد.

 1. حذف دریافت منابع با لینک نوآموز

در صورتی که روی لینک نو آموز بازیکنی کلیک شود، وی هیچ گونه منابعی دریافت نخواهد کرد.

 1. عدم تولید منابع در قلعه های غیرفعال

معادن قلعه هایی که غیرفعال هستند، تولید منابع را متوقف خواهند کرد.

 1. گزینه های پرداخت جدید 1. ساختمان/ارتقا/ارتش فوری

ساخت فوری ساختمان:
شما زمانی که در ساختمان در حال ساخت در صف ساخت دارید، می توانید از گزینه "تکیل ساخت" استفاده کنید. با استفاده از این گزینه قادر خواهید بود تا فرایند ساخت را فورا به اتمام برسانید. هزینه استفاده از این گزینه 3 سکه برای هر 10 دقیقه زمان باقی مانده از ساخت خواهد بود.
تکمیل فوری ارتقا
زمانی که در حال ارتقا یگان های خود هستید، گزینه "تکمیل ارتقا" در دسترس خواهد بود. با استفاده از این گزینه فرآیند ارتقا مورا تمام می شود. هزینه استفاده از این گزینه 3 سکه برای هر 10 دقیقه زمان باقی مانده خواهد بود.
آموزش فوری ارتش
زمانی که در حال آموزش یگان های خود هستید، می توانید از گزینه "تکمیل آرتش" استفاده کنید. این گزینه امکان آموزش فوری یگان ها را فراهم می کند. هزینه استفاده از این گزینه 2 سکه برای هر 10 دقیقه زمان باقی مانده خواهد بود.


 1. محرک تولید

این گزینه جایگزین "خرید منابع" خواهد شد. با استفاده از این قابلیت می توانید منابع حاصل از معادن خود را 25% و به مدت 5 روز افزایش دهید.
برای فعال سازی این گزینه برای یک نوع معدن 100 سکه و برای فعال سازی آن برای تمامی منابع 300 سکه هزینه خواهد داشت.
فعال سازی این قابلیت تنها یک قلعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به بقیه قلعه ها هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت.


 1. تغییرات مراسم

مراسمات دچار تغییر و تحول شده اند.بازیکنانی که دارای اشتراک VIP نیستند، می توانند 3 بار مراسم (در 24 ساعت) اجرا کنند. این مقدار برای بازیکنان VIP برابر با 5 بار در روز خواهد بود.


 1. تغییرات در گزینه های پرداخت 1. موارد حذف شده

در اینجا می توانید لیست ویژگی ها و قابلیت های حذف شده را مشاهده کنید:

 • خرید منابع
 • خرید منابع دوم
 • تحریک مارش پاکسازی
 • تحریک ظرفیت حمل
 • تحریک محاصره
 • تحریک جاسوسی
 • استخدام جمعیت
 • پیام عمومی
 • اشتراک برج
 • دانش
 • تغییر پایتخت
 • خرید مشروح گزارش نبرد ( آنالیز دوره )


موارد بالا در ورژن 5.5 بازی در دسترس نخواهند بود.

 1. توقف حالت بی کاری در 48 ساعت اولیه

از این پس توقف حالت بی کاری و خارج شدن از این حالت به جای 100 سکه، 200 سکه هزینه خواهد داشت.

 1. تغییر در افزایش وفاداری

این گزینه به بازیکنان این امکان را خواهد داد تا با پرداخت سکه سرعت بازسازی وفاداری را افزایش دهند. مقدار افزایش بستگی به مقدار سکه ای که بازیکن هزینه می کند، خواهد داشت. در اینجا می توانید لیست هزینه و مقدار افزایش وفاداری را مشاهده کنید:
+100 وفاداری در ساعت در ازای 30 سکه
+200 وفاداری در ساعت در ازای 50 سکه
+300 وفاداری در ساعت در ازای 70 سکطبقه بندی: اخبار، 
ارسال توسط nima abdoli
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم

تحلیل آمار سایت و وبلاگ